Przejdź do treści

Integralia wyróżniona za program „Sprawny staż”

25.04.2024

Monika Truszkowska-Bednarek - prezeska fundacji w towarzystwie Marzeny Strzelczak i Ireny Madej z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Miesiąc Różnorodności to największe wydarzenie realizowane w ramach Karty Różnorodności wspierającej przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Każdego roku gromadzi osoby eksperckie zajmujące się zarządzaniem różnorodnością oraz działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Podczas uroczystego otwarcia uhonorowano laureatów w II edycji konkursu Nagrody Karty Różnorodności.

Program „Sprawny staż” został wyróżniony spośród 129 zgłoszeń. Jego celem jest wsparcie studiujących osób z niepełnosprawnościami w zdobyciu cennego doświadczenia zawodowego. Inicjatywa jest realizowana w partnerstwie z uznanymi pracodawcami. Dzięki niej uczestnicy i uczestniczki programu mogą rozwijać swoje umiejętności w różnych sektorach biznesowych. Konkursowe jury doceniło Integralię za angażowanie społeczności biznesowej w tworzenie bardziej otwartego i równego środowiska pracy.

„Sprawny staż” jest mostem łączącym różnorodne talenty z potrzebami firm, które rozwijają kulturę różnorodności w swojej organizacji. To wyróżnienie jest potwierdzeniem naszej ciężkiej pracy i pasji, jaką od 20 lat wkładamy w tworzenie bardziej inkluzywnego rynku pracy w Polsce. Dziękujemy za to ważne uznanie i zapewniamy, że będziemy kontynuować nasze działania na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami w życie zawodowe” – podkreśliła Monika Truszkowska-Bednarek, prezeska Fundacji Integralia.

Nagrody zostały przyznane w 5 kategoriach inicjatywom DEI w biznesie, a także po jednej inicjatywie DEI w samorządach i sektorze pozabiznesowym. Nagrodzono siedem projektów, jedenaście zostało wyróżnionych, a osiem otrzymało nagrodę internautów. Łącznie ze „Sprawnym stażem” pięć z nich dotyczyło tematyki osób z niepełnosprawnościami, co potwierdza trend pozytywnych zmian w kontekście inkluzji tej grupy osób.

***

Więcej informacji o Sprawnym stażu: https://sprawnystaz.pl/

Więcej szczegółów na temat konkursu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/miesiac-roznorodnosci-2024-rozpoczety-nagrody-karty-roznorodnosci-przyznane/

***

fot. Tomek Holod / Urząd Miejski Wrocławia

Chcesz być na bieżąco?