Przejdź do treści

Nowa odsłona wizualna fundacji

13.05.2024

Nowe logo Fundacji Integralia - - okrąg ułożony z litery „W” obok napis Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia

Fundacja Integralia zmienia postrzeganie osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy od 2004 roku. Dziś, po 20 latach działalności, zmienia także wizerunek swojej organizacji. Celem rebrandingu jest skuteczniejsze zakomunikowanie wartości oraz zwrócenie uwagi na talenty osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia od 20 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu poprzez partnerstwo z ERGO Hestią i innymi firmami. Nowy branding wraz z hasłem „Talent w pracy” powstał po to, by jeszcze precyzyjniej komunikować wartości i misję Fundacji Integralia. Nowym znakiem inkluzywności stała się litera „W”, ułożona na kształt okręgu, symbolizując społeczność zjednoczoną w działaniu, nie pozostawiając nikogo poza nią.

Zmieniamy na zawsze stereotypowe postrzeganie osób z niepełnosprawnościami w pracy i wspólnie z partnerami tworzymy nowe ścieżki rozwoju – tłumaczy Monika Truszkowska- Bednarek, prezeska zarządu Fundacji Integralia. – Jesteśmy w procesie zmian. Inkluzywność, o której coraz częściej mówimy, powinna być nie tylko dobrą praktyką, ale ogólnym standardem funkcjonowania wszystkich organizacji w Polsce. Znak ułożony z litery „W” podkreśla moc jednostek – talent ukryty w każdym i każdej z nas. Stał się on naszym nowym rozpoznawalnym znakiem, który jednoczy społeczność i motywuje do wzięcia odpowiedzialności za zmiany, które sprawią, że świat stanie się bardziej dostępny. Zachęcamy wszystkich do bycia „W”.

Skąd pomysł na zmianę?

Integralia w centrum zainteresowania stawia człowieka, talent i jego potrzeby. Podkreślając to w przekazie wizualnym, chce odwieść odbiorców od stereotypowego skojarzenia z niepełnosprawnością, która na myśl przywodzi głównie wózek.

Szacuje się, że 80% osób z niepełnosprawnościami ma niepełnosprawności niewidoczne – tłumaczy Monika Truszkowska-Bednarek. – Tymczasem pracodawcy przy zatrudnieniu obawiają się konieczności przebudowy budynku dla osoby poruszającej się na wózku. Jest to niewątpliwie między innymi efekt wieloletniej ekspozycji symbolu białego wózka na niebieskim tle. Dlatego w swojej identyfikacji wizualnej postanowiliśmy odejść od stereotypowego obrazu, akcentując wizerunek człowieka – bez sprzętów czy dodatkowych atrybutów, które wspierają jego funkcjonowanie.

Trzy prostokąty, na zielonym hasło "Talent w pracy", na żółtym logo fundacji - okrąg ułożony z litery „W” obok napis Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia. Jedna z liter W jest w kolorze czerwonym, pozostałe w kolorze czarnym. Na niebieskim młoda kobieta wpisana w okręg ułożony, z liter "W".

Efekty 20-lecia

Fundacja Integralia zaczęła działalność 20 lat temu. Wówczas wskaźnik zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami wynosił w Polsce ok. 18%. Miejsca pracy zapewniały głównie zakłady pracy chronionej, a obowiązki zatrudnionych ograniczały się do wykonywania prostych prac. W takich okolicznościach ERGO Hestia powołała do życia Fundację Integralia, której misją było zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w Grupie ERGO Hestia. Od tamtego czasu ta misja bardzo się rozwinęła.

Obecnie sytuacja wygląda korzystniej. Zatrudnienie podejmuje ok. 32% spośród wszystkich osób z niepełnosprawnościami głównie na otwartym rynku pracy. Z doświadczenia fundacji korzystają inne znane i cenione przedsiębiorstwa z całej Polski. Jako licencjonowana agencja pośrednictwa pracy Integralia podjęła współpracę z 400 pracodawcami. Ponadto wspiera osoby z niepełnosprawnościami m.in. poprzez programy stażowe. Udziela im porad podczas indywidualnych sesji z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, psychologiem oraz prowadzi sesje coachingowe.

Fundacja Integralia realizuje także kompleksowe projekty współfinansowane ze środków unijnych i skutecznie wprowadza osoby z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Do 2023 roku objęła wsparciem 1 471 osób, spośród których 453 zostało zatrudnionych. Dodatkowo organizuje warsztaty „Zmień Perspektywę” na temat inkluzywnej współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. Spotkania pomagają w przełamaniu szkodliwych stereotypów i przezwyciężeniu lęków. W ciągu sześciu lat wzięło w nich udział 7 471 osób, w tym pracownicy oraz partnerzy biznesowi ERGO Hestii.

Od 2004 roku Fundacja Grupy ERGO Hestia pozostaje jedyną w Polsce fundacją korporacyjną, która w kompleksowy sposób realizuje misję aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

[opis animacji logotypu: Na pierwszym planie pojawia się hasło: „talent w pracy” , litera „W” jest wyraźnie większa od pozostałych w kolorze czerwieni. Po chwili znika hasło „talent w pracy”, pozostaje litera „W”, która przemieszcza się do góry. Potem pojawiają się kolejne litery „W’ i układają na kształt okręgu. Okręg przesuwa się w lewo, obok pojawia się napis: „integralia fundacja Grupy ERGO Hestia”.]

Chcesz być na bieżąco?