Przejdź do treści

Partnerstwo na rzecz dostępności

16.11.2020

16 listopada br. Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia podpisała deklarację Partnerstwa na rzecz dostępności. To inicjatywa w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus”. Z uwagi na epidemię uroczystość podpisania partnerstwa odbyła się zdalnie w formie wideokonferencji.

Podpisanie porozumienia to potwierdzenie zobowiązania, że w każdym aspekcie funkcjonowania Fundacja Integralia kierować się będzie ideą dostępności i równego traktowania. Będzie również dążyć do wyrównywania szans nie tylko wewnątrz samej fundacji, ale również w otoczeniu na które ma wpływ i które może kreować.

– „Działalność dotyczącą wsparcia osób z niepełnosprawnością pełnimy niezmiennie od 16 lat. W tym czasie sukcesywnie zwiększaliśmy swoje kompetencje w zakresie zapewniania dostępności naszym odbiorcom. Podpisanie deklaracji Partnerstwa na rzecz dostępności jest dla nas naturalnym działaniem na drodze realizacji jednego z głównych celów fundacji, jakim jest konsekwentne niwelowanie wszelkich barier.” – powiedziała Monika Truszkowska-Bednarek, prezes Fundacji Integralia.

Program „Dostępność Plus” ma na celu podjęcie kompleksowych działań w obszarze dostępności przestrzeni publicznej, towarów oraz usług. Działania te będą realizowane wspólnym wysiłkiem administracji rządowej, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Będą one ukierunkowane na realną poprawę jakości życia wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Chcesz być na bieżąco?