Przejdź do treści

Podsumowanie 2018

08.01.2019

Rok 2018 był rokiem realizacji kompleksowych projektów przygotowania beneficjentów do pracy oraz programów stażowych prowadzonych we współpracy z ERGO Hestią. Równolegle jako agencja pośrednictwa pracy rekrutowaliśmy kandydatów na stanowiska do różnych firm.

Krótko o programach

KOMPetencje na wymiar to program wsparcia osób z niepełnosprawnościami współfinansowany ze środków funduszy europejskich. W 2018 roku zrealizowaliśmy dwie ostatnie spośród pięciu edycji. Projekt został wyróżniony statuetką Pomorskie Sztormy 2017 w kategorii EUROinspiracja – Kapitał Ludzki. Nagroda była dla nas dodatkową motywacją, by zawnioskować o kolejną odsłonę pn. „KOMPetencje na wymiar II”. Naszą propozycję rozpatrzono pozytywnie. W listopadzie ruszyła pierwsza edycja, natomiast kolejne cztery realizowane będą do lipca 2020 roku. W tym okresie szansę na aktywność zawodową otrzyma 50 osób.

Drugi kompleksowy program wsparcia to Inspiratorium, którego uczestnikami była młodzież szkolna i ich opiekunowie. Celem było ukształtowanie aktywnych postaw, by zapobiec bierności po zakończeniu etapu obowiązkowej edukacji. Projekt został zapoczątkowany w 2017 roku i zrealizowany w ramach inkubatora innowacji społecznej TransferHUB. Przedsięwzięcie poddano badaniu oceniającemu jego szanse na wdrożenie w obecnym systemie edukacji w Polsce. W pierwszej połowie stycznia poznamy ostateczną decyzję w tej sprawie.

Program stażowy realizowany we współpracy z ERGO Hestią wpisał się w coroczne działania fundacji i jest dobrą praktyką pozyskania młodych, zdolnych osób z niepełnosprawnością do pracy w ERGO Hestii. W minionym roku został skierowany również do agentów –potencjalnych pracodawców – pod nazwą „Staże u agentów. WYRÓŻNIJMY SIĘ„. To pilotaż, który zakładał warsztaty na temat współpracy i kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami, doradztwo pod kątem dostępności uwzględniającej potrzeby osób z różnymi dysfunkcjami oraz organizację staży w wybranych placówkach agencyjnych. Do pilotażu włączono 7 agencji z różnych miast Polski, natomiast w 3 plan został w pełni zrealizowany. Dla 4 placówek wciąż prowadzona jest rekrutacja kandydatów. Projekt będzie rozwijany w szerszej skali w 2019 roku.

W ramach warsztatów Zmień Perspektywę przeszkoliliśmy ponad 1000 osób z zasad savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. W minionym roku największą grupę uczestników – 40% stanowili agenci i brokerzy – partnerzy biznesowi ERGO Hestii. Pozyskali oni cenną wiedzę o tym, jak należycie, zgodnie z etykietą biznesową, obsługiwać klientów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

W powyższych działaniach łącznie wzięło udział 1150 osób. Wśród nich 89 to osoby z niepełnosprawnościami, które skorzystały z naszego wsparcia. To dla nich zrealizowaliśmy 1065 godzin indywidualnych spotkań z trenerami ds. rozwoju zawodowego oraz 604 godziny warsztatów, podnoszących kompetencje. Ogółem 45 osób podjęło próbę aktywizacji zawodowej, a finalnie 27 zostało zatrudnionych. Było to możliwe dzięki współpracy z 32 pracodawcami. Optymistycznym jest fakt, iż 90% z nich to nowe organizacje, otwarte na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Chcesz być na bieżąco?