Przejdź do treści

Podsumowanie II edycji „Sprawnego stażu”

14.11.2023

10 listopada 2023 roku odbyło się wydarzenie zamykające tegoroczną edycję programu „Sprawny staż”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm oraz organizacje, które objęły patronat nad projektem. Zaproszenie przyjęli także goście specjalni, a wśród nich ekspert zajmujący się badaniami nad neuroróżnorodnością w środowisku pracy, paraolimpijczycy oraz stażyści. W tym dniu świat biznesu, nauki, NGO i sportu mówił jednym głosem.

W drugiej edycji programu wzięło udział siedmiu dużych i uznanych pracodawców: Accenture, Bayer, ERGO Hestia, IKEA, Siemens Healthineers, Symfonia, Twinings. Firmy te zorganizowały łącznie 25 staży dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Szansę na kontynuację współpracy po zakończeniu stażu otrzymało 10 osób, co stanowi 40% wszystkich stażystów. W porównaniu do pierwszej edycji projekt zakończył się prawie dwukrotnie większą frekwencją.

– W ubiegłorocznej pierwszej odsłonie w programie wzięły udział cztery firmy, które przyjęły 13 stażystów. Cieszymy się, że projekt się rozwija i wzbudza zainteresowanie pracodawców oraz młodych osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Efekty naszej pracy obserwujemy również w zespołach, które przeszkoliliśmy. Pracownicy otwierają się, zaczynają mówić o swoich problemach zdrowotnych, przełamują pewne tabu. Z drugiej strony widzą, że stażyści doskonale radzą sobie z zadaniami, są równoprawną częścią zespołu. Te doświadczenia przekładają się na motywację, akceptację i wpływają na całą kulturę organizacyjną firmy. Stażyści otrzymują zaś szansę na rozwój kariery i praktykę, która otworzy im w przyszłości wiele drzwi. Przykłady te stanowią dla nas zachętę do dalszych działań. – podsumowuje Monika Truszkowska – Bednarek, prezeska Fundacji Integralia.

Firmy uczestniczące w programie „Sprawny staż” zostały wyróżnione certyfikatem „Inkluzywnego partnerstwa”. Uroczystego wręczenia dokonał prezes ERGO Hestii Artur Borowiński, który docenił Partnerów za otwartość i włączanie osób z niepełnosprawnościami w swoje struktury.

Podczas dyskusji panelowej doświadczeniami na rynku pracy podzieliły się stażystki biorące udział w projekcie. Opowiedziały o zadaniach na stażu, wsparciu przełożonych oraz zespołu, wyzwaniach związanych z niepełnosprawnością oraz trudnościach w poszukiwaniu pracy. Swoją perspektywę i osiągnięcia podczas wystąpienia przybliżyli także paraolimpijczycy – Emilia Babska i Michał Kotkowski. Sportowcy, wspólnie z Anną Omielan i Aleksandrem Kossakowskim, będą ambasadorami przyszłorocznej, trzeciej edycji programu.

Zagadnienie neuroróżnorodności w miejscu pracy zaprezentował dr Michał Tomczak – adiunkt badawczo-dydaktyczny na Politechnice Gdańskiej. Jest pierwszym polskim naukowcem w obrębie dyscypliny nauk o zarządzaniu, który zajął się badaniami nad neuroróżnorodnością i pracą zawodową. W trakcie wystąpienia przedstawił receptę na sukces w zatrudnianiu osób neuroatypowych oraz sposoby na poprawę funkcjonowania tej grupy pracowników.

– Program realizowany przez Fundację Integralia jest świetną inicjatywą, która otwiera realne perspektywy zatrudnienia. Stażyści mają okazję nabyć poszukiwane na rynku pracy umiejętności oraz doświadczenie w renomowanych międzynarodowych firmach, a także zwiększyć pewność siebie, poznać nowych ludzi i nawiązać relacje, które mogą wpłynąć na rozwój ich dalszej kariery zawodowej. Cieszę się, że podczas uroczystego zakończenia II edycji programu miałem przyjemność wygłosić wystąpienie, podczas którego zaprezentowałem uczestnikom i zaproszonym gościom praktyki wspierające inkluzję osób neuroróżnorodnych w miejscu pracy. – powiedział dr Michał Tomczak.

Efektem współpracy pracodawców i Fundacji Integralia było stuprocentowe zadowolenie uczestników z odbytego stażu. Z ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych po zakończeniu programu wynika, że wszyscy studenci i absolwenci biorący udział w „Sprawnym stażu” byli zadowoleni także z atmosfery sprzyjającej komunikacji i współpracy. Na wzajemne relacje i postawę pracowników wpłynęły m.in. szkolenia, które przechodziły zespoły oczekujące na stażystę. W drugiej edycji wzięło w nich udział 181 osób. Łącznie w ramach całego programu bariery i stereotypy przełamało około 400 współpracowników. Stażyści wyrażają także pełną satysfakcję z wdrożonych przez pracodawców usprawnień, które ze względu na niepełnosprawność umożliwiały im wykonywanie obowiązków, czynienie postępów w pracy oraz udział w szkoleniach. Deklarują, że z chęcią będą opowiadać innym o zaletach pracy w firmie, w której realizowali staż. Poziom zadowolenia z udziału w programie najlepiej obrazuje NPS, czyli Net Promoter Score. Wskaźnik rekomendacji wyniósł 73.

– „Sprawny staż” to najlepszy sposób na urealnienie wyobrażeń na temat barier i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Doświadczenie, kontakt z prawdziwym człowiekiem przełamuje obawy zarówno wśród pracodawców, jak i młodych osób wkraczających na rynek pracy. Program to proste i skuteczne rozwiązanie pokazujące, że bariery architektoniczne, brak doświadczenia, czy znaczny stopień niepełnosprawności nie muszą stanowić przeszkody we włączaniu osób z niepełnosprawnościami w środowisko pracy. Integralia wspiera Partnerów i uczestników na każdym etapie realizacji projektu. – podsumowała Agnieszka Zborowska, koordynatorka „Sprawnego stażu”.

Kolejna edycja odbędzie się w przyszłym roku. Od stycznia 2024 roku firmy będą miały możliwość dołączenia do programu i zgłaszania ofert staży. Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie www.sprawnystaz.pl.

 

Chcesz być na bieżąco?