Przejdź do treści

Rekrutacja firm do programu Sprawny staż

31.01.2023

Ruszył nabór do drugiej edycji „Sprawnego stażu”. To ogólnopolski program stażowy dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami realizowany z dużymi i cenionymi firmami. W pierwszej edycji przedsięwzięcia wzięli udział: Siemens Healthineers, Bayer, ERGO Hestia i IKEA. Nabór firm do drugiej edycji będzie trwał do końca lutego 10 marca.

W programie stażowym mogą uczestniczyć podmioty, które realizują strategię zrównoważonego rozwoju, posiadają status dużego przedsiębiorstwa i chcą włączać osoby z niepełnosprawnościami w swoje struktury. W tym roku w programie jest miejsce dla 10 firm. Każda z nich może zgłosić po 3 miejsca stażowe.

Tak jak w poprzedniej edycji, przedsiębiorstwa samodzielnie określają wymagania wobec kandydatów w ofertach stażowych, a rekrutacją stażystów i przygotowaniem zespołów do ich przyjęcia zajmie się Fundacja Integralia. Firmy podejmą decyzję o przyjęciu stażysty na podstawie rekomendacji udzielonych przez Integralię. Staże mają formę 3–miesięcznych płatnych praktyk wakacyjnych. Uczestnicy programu otrzymają wynagrodzenie wynoszące co najmniej 4200 zł brutto za miesiąc stażu w pełnym wymiarze.

 Zachęcamy firmy do rozwijania Diversity & Inclusion i mówienia o różnorodności także w aspekcie niepełnosprawności. Sprawny staż to doskonała okazja, by zdobyć doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami i przełamać istniejące bariery. Przez cały okres realizacji programu stażowego wspieramy organizacje, odpowiadamy na wszelkie pytania, inspirujemy. Na koniec stażodawca odnosi wiele korzyści, m.in. może zyskać cennego pracownika. W efekcie I edycji wszyscy partnerzy podjęli dalszą współpracę z przynajmniej jednym stażystą – mówi Monika Truszkowska-Bednarek, prezeska Fundacji Grupy ERGO Hestia Integralia.

 

Zgłoszenie do programu stażowego

Firmy mogą zgłaszać się do programu do 10 marca 2023 r., jednak formularz zgłoszeniowy wraz z ofertami staży warto przesłać już teraz. W przypadku większej liczby chętnych przedsiębiorstw o zakwalifikowaniu zdecyduje m.in. kolejność zgłoszeń. Rekrutacja kandydatów z niepełnosprawnościami będzie prowadzona do 28 maja 2023 r.

– Firmy, które brały udział w zeszłorocznej edycji programu, podkreślają, że Sprawny staż miał praktyczne przełożenie na rzeczywiste zmiany w ich organizacjach. Oddziaływał na świadomość oraz zaangażowanie indywidualnych pracowników, zespołów, ale prowadził także do zmian w zakresie istniejących procesów czy inwestycji w dostępną przestrzeń. Cieszymy się, że projekt skłania pracodawców do podejmowania konkretnych działań na rzecz budowania kultury włączającej i przystosowanych miejsc pracy – dodaje Monika Truszkowska-Bednarek.

Więcej informacji o II edycji programu „Sprawny staż” znajduje się na stronie www.sprawnystaz.pl oraz w regulaminie. Patronat nad programem objęli: Karta Różnorodności w Polsce koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego BiznesuPracodawcy PomorzaPolsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska), Uniwersytet Gdański oraz Life On Wheelz.

Chcesz być na bieżąco?