Przejdź do treści

Ruszył projekt Mogę Więcej!

26.01.2022

Rozpoczęliśmy nabór chętnych do udziału w projekcie „Mogę Więcej”. Osoby z niepełnosprawnościami przy pomocy doradców ds. kariery będą starać się o stałą, satysfakcjonującą pracę. Po raz pierwszy w historii Integralii do projektu zgłosić się mogą także pracujące osoby z niepełnosprawnościami – one powalczą o rozwój w dotychczasowym miejscu pracy.

Mogę Więcej – projekt aktywizacji i podnoszenia kwalifikacji dla osób z niepełnosprawnościami, zakłada wsparcie 90 osób, potrzebujących swego rodzaju mentora, który odpowiednio pokieruje ich zawodową drogą. Każdy z uczestników we współpracy z doradcą zaplanuje konkretne kroki, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie wyznaczonego celu. Całość procesu dopełnią kursy oraz staże u pracodawcy. Nowością w projekcie jest możliwość udziału osób pracujących, które chcą się rozwijać, jednak z różnych powodów nie mają takich możliwości. Im również chcemy towarzyszyć w zdobywaniu kolejnych, zawodowych szczytów. – podsumowuje Monika Truszkowska-Bednarek, prezeska zarządu Fundacji Grupy ERGO Hestia Integralia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Mogę Więcej to ósmy projekt dla osób z niepełnosprawnościami realizowany przez Fundację Grupy ERGO Hestia Integralia, współfinansowany ze środków funduszy europejskich. Dotychczasowe projekty cieszyły się dużą popularnością wśród zainteresowanych. Pierwsza odsłona projektu KOMPetencje na wymiar została wyróżniona nagrodą „Pomorskie Sztormy 2017” w kategorii EUROinspiracja – Kapitał Ludzki. Kompleksowy program, wysoka jakość realizowanego wsparcia, indywidualne podejście, ogromne zaangażowanie kadry to aspekty często podkreślane i doceniane przez beneficjentów. W efekcie blisko 50% uczestników podejmuje stałe zatrudnienie.

Więcej szczegółów można przeczytać na stronie: www.integralia.pl w zakładce Mogę Więcej.

Chcesz być na bieżąco?