Przejdź do treści

„Sprawny staż” w toku! Jak program zmienia życie stażystów?

04.10.2022

Trwa program stażowy „Sprawny staż”. W ramach przedsięwzięcia studenci podjęli staże w firmach Bayer, ERGO Hestia, IKEA oraz Siemens Healthineers. Zgodnie z ideą zatrudniania wartościowych pracowników z niepełnosprawnościami. Pierwsza edycja programu udowadnia, że różnego rodzaju ograniczenia nie są przeszkodą w obliczu chęci i wytrwałej pracy.

 

Statystyki, które dają nadzieję

Chętnych było wielu, jednak tylko młodzi ludzie spełniający wymagania i wykazujący się największym zaangażowaniem, otrzymali rekomendację do udziału w dalszym procesie rekrutacji. W pierwszym etapie, podczas rozmów kwalifikacyjnych, osoby z niepełnosprawnościami miały okazję się zaprezentować i podsumować swoje osiągnięcia. Wynikiem tej ważnej lekcji było 27 rekomendacji do firm, które w drugim etapie osobistych spotkań zdecydowały o wyborze odpowiedniego kandydata. W ostatecznym rozrachunku do pracy zostało przyjętych 13 laureatów, czyli zakwalifikowanych stażystów. Wciąż jeszcze ważą się losy jednego z kandydatów.

Studenci z niepełnosprawnościami to grupa społeczna, która cechuje się niezwykłą wrażliwością i nieszablonowym myśleniem. Są oni wartościowymi pracownikami i nadszedł czas, aby docenić takie osoby na rynku pracy. Cieszy nas zapał i energia laureatów. Zaczęli oni staż z nadzieją na dobry start w karierę zawodową.– mówi Monika Truszkowska-Bednarek, prezeska Fundacji Integralia.

Najwięcej stażystów znajduje się obecnie w firmie Bayer i są to 4 osoby, natomiast takie przedsiębiorstwa jak IKEA, ERGO Hestia czy też Siemens Healthineers przyjęły po 3 stażystów. W większości przypadków młodzi pracownicy spędzą w firmie 3 miesiące.

 

Poznajmy lepiej naszych stażystów!

Studenci i absolwenci podejmujący staż w ramach programu, w wielu aspektach różnią się między sobą. Mają oni swoje potrzeby i przyzwyczajenia, jednak wszyscy odznaczają się chęcią sprawdzenia się w dużych i znaczących na rynku firmach. Pracujący w ERGO Hestii Dariusz to osoba niewidoma, poruszająca się z białą laską i w pełni przystosowana do życia studenta. W pracy pomaga mu odpowiedni program komputerowy, dzięki któremu może dzielić się na co dzień swoją wiedzą prawniczą. Na potrzeby realizacji stażu, skorzystał z oferty refundacji kosztów zakwaterowania i przeprowadził się do Gdańska.

Bardzo się cieszę, że mogę brać udział w programie „Sprawny staż”. Ten staż pozwolił mi poznać, co to znaczy pracować, jak wygląda praca prawnika. Dzięki temu programowi mogę się rozwijać w dziedzinie, z którą chcę związać swoją przyszłość. Mam teraz możliwość zbierania doświadczenia, które wykorzystam w kolejnych latach. Naprawdę mogę polecić ten program. Warto z niego skorzystać, gdyż można tylko zyskać. – mówi Dariusz, stażysta ERGO Hestii.

Innym stażystą zatrudnionym w Siemens Healthineers jest Krzysztof – student informatyki, który jest osobą będącą w spektrum autyzmu. Mimo trudności w zakresie umiejętności społecznych, Krzysztof szczerze mówi o swoich potrzebach, co charakteryzuje go jako człowieka otwartego i odważnego. Także IKEA działa jako partner programu „Sprawny staż” zapewniając odpowiednie warunki stażystce Zofii. Zofia jest osobą słabosłyszącą i nosi aparat słuchowy. Zapewnia, że czuje się w programie bezpiecznie, widzi zaangażowanie innych pracowników oraz ogólnie ocenia swoje doświadczenia jako bardzo dobre. Natomiast firma Bayer ma w swoich szeregach Julię, studentkę ekonomii z czterokończynowym porażeniem.

Szukałam pracy od stycznia tego roku, wspomniałam w swoim CV o niepełnosprawności, z którą się zmagam i zapewne to przerażało pracodawców – nie dostawałam nawet zaproszeń na rozmowę kwalifikacyjną, choć spełniałam wymagania merytoryczne. Jeśli już udało się dostać na rozmowę, to na miejscu okazywało się, że pracodawca nie wykazuje chęci wprowadzenia drobnych dostosowań potrzebnych do poprawienia mojej wydajności. W Bayer podejście jest całkiem inne – pracownicy niezależnie od pełnionego stanowiska są szanowani, ich potrzeby są wysłuchiwane, a przełożeni dają wsparcie. Jestem dumna, że mimo młodego wieku i braku doświadczenia pozwolono mi rozpocząć projekt employer branding na region Central Eastern Europe. Faktem wartym wspomnienia jest również działalność społeczności takich jak Select Respect oraz ENABLE, do których mnie zaangażowano praktycznie od razu po dołączeniu do organizacji. Mają one na celu szerzenie tolerancji, świadomości i wsparcia dla osób należących do wszelkiego rodzaju mniejszości. Mam nadzieję, że po zakończeniu stażu nadal będę mogła rozwijać swoją karierę w Bayer – mówi Julia, stażystka w firmie Bayer.

Duże firmy biorące udział w projekcie włączają stażystów w bieżące działania i kulturę organizacyjną, jednak w tym przypadku najważniejsi są sami pracownicy, którzy wnoszą swoje unikatowe doświadczenia i umiejętności w życie przedsiębiorstwa.

 

źródło: www.sprawnystaz.pl

Chcesz być na bieżąco?