Przejdź do treści

Startuje III edycja. Zgłoś firmę do programu

10.01.2024

Zapraszamy do udziału w III edycji programu „Sprawny staż”. W tym roku zwiększamy liczbę miejsc dla pracodawców oraz kwotę wynagrodzenia dla stażystów. Celem inicjatywy jest stworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy młodymi, ambitnymi osobami z niepełnosprawnościami a społecznie odpowiedzialnym biznesem. Firmy mogą aplikować do 15 marca 2024 r.

„Sprawny staż” to program 3-miesięcznych płatnych staży wakacyjnych dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami, który jest realizowany w partnerstwie z największymi firmami w Polsce. W tym roku odbędzie się trzecia odsłona tego przedsięwzięcia. Dotychczas w projekcie wzięli udział: Accenture, Bayer, ERGO Hestia, IKEA, Siemens Healthineers, Symfonia oraz Twinings. Organizatorem programu jest Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia. Fundacja, bazując na 20–letnim doświadczeniu we współpracy z biznesem i włączaniu osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy, odpowiada za rekrutację stażystów, szkolenia dla zespołów oraz merytoryczne wsparcie uczestników. Skuteczne działania w tych obszarach pozwalają kandydatom i firmom zrealizować staż w przyjaznych, komfortowych warunkach.

W tym roku do współpracy zapraszamy dwunastu pracodawców. W programie mogą wziąć udział firmy, które posiadają status dużego przedsiębiorstwa i wdrażają strategię zrównoważonego rozwoju oraz chcą zorganizować staże dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Przyjęcie stażysty wyłonionego na drodze rekrutacji prowadzonej przez Fundację Integralia wiąże się z przygotowaniem stanowiska pracy i zespołu do współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. Podczas szkoleń członkowie zespołów, pod okiem trenerek fundacji, uczą się jak nawiązywać kontakt z osobami ze szczególnymi potrzebami, jak przystosować stanowisko pracy oraz zniwelować bariery fizyczne i mentalne. Po etapie rekrutacyjnym i szkoleniowym pracodawca podpisuje umowę ze stażystą, wyznacza opiekuna i realizuje staż w wybranym obszarze. Firmy we własnym zakresie decydują o rodzaju umowy ze stażystą oraz o stacjonarnej bądź zdalnej formie wykonywania pracy. W czasie trwania stażu pracodawca przez cały czas może liczyć na eksperckie wsparcie i wskazówki ze strony fundacji. Organizacja implementująca program osiąga także konkretne rezultaty i korzyści.

– Nasz udział w programie „Sprawny staż” jeszcze bardziej utwierdził nas w przekonaniu o istotności różnorodności w organizacjach. Zauważyliśmy, że ma to pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników. Program okazał się dużym sukcesem – udało nam się wykorzystać wszystkie dozwolone przez regulamin pozycje, dzięki czemu zaprosiliśmy do współpracy trzech stażystów_ek. Zarówno program, jak i otrzymany od uczestników_ek feedback, pozwoliły nam zidentyfikować obszary, które wymagają dalszego rozwoju. W tym roku również planujemy zostać Partnerem Programu i zachęcamy każdą organizację do dołączenia do tej inspirującej inicjatywy – mówi Magdalena Galant-BieleckaService Delivery Lead and People with Disabilities Program Lead w Accenture Operations Poland.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem zapraszamy do zgłaszania się. Aby wziąć udział w programie, należy do 15 marca 2024 roku wysłać formularz zgłoszeniowy na adres fundacja@integralia.pl. Formularz zawiera oferty staży, czyli zadania, wymagania wobec kandydatów oraz korzyści ze współpracy. Uwzględnia również analizę stanowiska pracy pod kątem przystosowania dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Każda firma może zgłosić maksymalnie 3 miejsca stażowe. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagania istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych staży. W razie pytań zachęcamy do umówienia się na spotkanie on-line. Z przyjemnością opowiemy o szczegółach i przedstawimy przebieg dwóch poprzednich edycji. Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką pod adresem e-mail: agnieszka.zborowska@integralia.pl.

Kandydaci zainteresowani udziałem w programie mogą aplikować na staże od 25 marca do 26 maja 2024 roku. Uczestnikiem może zostać każdy student lub absolwent, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności i nie ukończył 30 roku życia. Rekrutacja do „Sprawnego stażu” składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap prowadzony jest przez Fundację Integralia. Drugi etap realizuje firma organizująca staż. Wyłonieni w tym procesie stażyści otrzymają wynagrodzenie wynoszące co najmniej 4872 zł brutto za miesiąc stażu przy wymiarze pracy równym pełnemu etatowi. Stawki godzinowe oraz inne informacje dotyczące projektu zawarte są w Regulaminie III edycji programu.

Regulamin znajduje się także w stopce niniejszej strony internetowej sprawnystaz.pl.

Dotychczas w ramach programu firmy zorganizowały stanowiska dla 38 stażystów. 40% z nich otrzymało możliwość dalszej współpracy. Zapraszamy do poznania opinii uczestników I edycji projektu oraz ich pracodawców i obejrzenia krótkiego filmu Sprawny staż.

Chcesz być na bieżąco?