Przejdź do treści

Zakończenie I edycji „Sprawnego stażu”

18.11.2022

Uczestnicy i uczestniczki konferencji podsumowującej II edycję programu Sprawny staz

17 listopada odbyło się podsumowanie pierwszej edycji programu „Sprawny staż”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele firm oraz reprezentanci organizacji, które objęły patronat nad projektem. Program poprzez połączenie sił, by stworzyć dostępne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, stał się szansą na rozwój dla obu stron.

W pierwszej edycji przedsięwzięcia partnerzy zorganizowali łącznie 13 staży w różnych obszarach. Udział wzięły cztery firmy. W trzech z nich stażyści otrzymali oferty kontynuowania współpracy. Czwarta firma może dołączyć do tego grona, ponieważ staże w jej strukturach jeszcze się nie zakończyły.

 

ERGO Hestia inspiracją dla firm

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy to jedno z wyzwań związanych z kształtowaniem włączającej kultury organizacyjnej. O tym, jak robić to konsekwentnie i długofalowo podczas spotkania opowiedziała Fundacja Integralia na przykładzie współpracy z ERGO Hestią.

– Staże dla osób z niepełnosprawnościami realizujemy od 2016 roku i tym doświadczeniem postanowiliśmy podzielić się z innymi firmami, zapraszając je do współpracy. Podsumowując projekt chcieliśmy również docenić przedsiębiorstwa za otwartość na studentów z niepełnosprawnościami, przyznając im certyfikat „Inkluzywnego partnerstwa”. Wyróżnienie to jest w pełni zasłużone. Wszyscy stażyści jednomyślnie wskazali, że są zadowoleni ze stażu, podkreślili przyjazną atmosferę panującą w zespole oraz ciekawe, rozwijające zadania, które wykonywali – powiedziała Monika Truszkowska-Bednarek, prezes Fundacji Grupy ERGO Hestia Integralia.

 

Głos partnerów

O konieczności podejmowania tego typu inicjatyw powiedziała w swoim wystąpieniu Marzena Strzelczak – prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

– Badanie Diversity IN Check wykazało, że spośród trzech filarów, na których buduje się włączającą kulturę organizacji, najsłabiej wypada filar programy i działania. Oznacza to, że firmy, choć na poziomie strategicznym są dość dobrze przygotowane, to wciąż trudno im przełożyć to na konkretne programy i projekty wspierające i angażujące pracownice oraz pracowników. Program „Sprawny staż” to modelowy przykład na to, jak wzmocnić różnorodność w organizacji, dając jednocześnie wyraz działania w 17-tym celu zrównoważonego rozwoju – Partnerstwo na rzecz celów.

Z kolei Agata i Wojciech Sawiccy – twórcy projektu Life On Wheelz, ambasadorzy Fundacji Integralia – zwracali uwagę na szansę, jaką daje projekt „Sprawny staż” osobom z niepełnosprawnościami.– Kiedy miałem 18 lat nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Nie miałem doradców ani inspiracji. Poszedłem na filozofię – bardziej z idei i chęci poznania świata, aniżeli z chęci zarabiania. Nie wierzyłem, że kiedykolwiek będę to robić. Pro bono zaangażowałem się w bycie redaktorem naczelnym magazynu muzycznego Porcys. Mimo że wiele się nauczyłem, dalej nie wierzyłem, że będę w stanie zarabiać. Aż do czasu, kiedy ktoś dostrzegł we mnie potencjał. Tą osobą była Agata. Podobnie jest w programie Sprawny staż – firmy dają osobom z niepełnosprawnościami szansę, by sprawdziły swoje umiejętności i dały się poznać z jak najlepszej strony – zaczął Wojciech Sawicki.

– Podziwiałam Wojtka talent do pisania i zarządzania wiedzą. Jak poznałam go na żywo, zaczął mnie fascynować jeszcze bardziej. Dostrzegłam w nim wszelkie predyspozycje, które dziś wykorzystuje w pracy jako influencer. Przykład Wojtka pokazuje, że czasem potrzebny jest ktoś, kto pchnie do przodu i pokaże, że można – uzupełniła Agata Sawicka.

 

Pierwsze doświadczenia na przełamanie

Początki we włączaniu osób z niepełnosprawnościami w środowisko pracy są wyzwaniem zarówno dla studentów, jak i pracodawców. Obie strony bez doświadczenia współpracy mają wiele pytań i wątpliwości. W odpowiedzi na te obawy fundacja udziela bieżącego wsparcia, proponuje rozwiązania, przygotowuje całe zespoły. W pierwszej edycji udział w szkoleniach wzięło ponad 200 osób.  Realizacja staży w programie „Sprawny staż” daje bezpośrednią możliwość konfrontacji ze zdobytą wiedzą i przekonaniami. Okazuje się bowiem, że osoba niewidząca czy słabosłysząca może realizować zadania w dziale prawnym. Natomiast ograniczenia osób poruszających się na wózku nie są żadnym wyzwaniem w dobie pracy zdalnej.

Kolejna edycja programu „Sprawny staż” odbędzie się w przyszłym roku. Od stycznia 2023 roku firmy będą miały możliwość dołączenia do programu i zgłaszania ofert staży. Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie www.sprawnystaz.pl.

 

Chcesz być na bieżąco?