Przejdź do treści

Zgłoś się do programu „Sprawny staż”

21.03.2022

Uruchomiliśmy program „Sprawny staż” skierowany do młodych osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu studenci i absolwenci będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe u najlepszych pracodawców w Polsce. Do inicjatywy dołączyły duże i uznane organizacje – między innymi Bayer oraz Siemens Healthineers.

 

O programie

Program „Sprawny staż” ma umożliwić studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami zdobycie doświadczenia zawodowego w dużej i cenionej firmie. Dzięki niemu będą mieli większe szanse na satysfakcjonującą pracę w przyszłości. Na staż dostaną się kandydaci, którzy prześlą aplikację na wybraną ofertę i przejdą proces rekrutacji. Uczestnicy programu będą zdobywać doświadczenie zgodnie z osobistymi zainteresowaniami i celami rozwojowymi, niezależnie od miejsca zamieszkania. Niektórzy pracodawcy oferują zwrot kosztów zakwaterowania na czas odbywania stażu. Część staży realizowana będzie w formie zdalnej. Fundacja Integralia zajmie się rekrutacją kandydatów i pomoże firmom uczestniczącym w inicjatywie w tworzeniu i integracji zespołów różnorodnych pod kątem sprawności. Oferuje także doradztwo w zakresie przystosowania stanowiska pracy i wiedzę popartą sprawdzonymi, dobrymi praktykami na każdym etapie realizacji programu.

 

Zaangażowanie firm

Możliwość odbycia stażu zaoferowały czołowe przedsiębiorstwa z całej Polski. Wśród partnerów projektu znalazły się takie firmy jak Bayer oraz Siemens Healthineers. Udział weźmie również sama ERGO Hestia. Pracodawcy zainteresowani uczestniczeniem w programie wciąż mogą się zgłaszać. Mają czas do 10 kwietnia. Łącznie w ramach inicjatywy zaplanowano realizację około 30 programów stażowych.

Likwidacja barier (na wielu poziomach – infrastrukturalnym, mentalnym, społecznym etc.) pomiędzy pracownikami pełnosprawnymi a tymi z niepełnosprawnościami jest urzeczywistnieniem zasady sprawiedliwości społecznej. Każdy ma takie samo prawo do samorealizacji, niezależnie od istniejących ograniczeń. Ważne, aby nie tylko szeroko komunikować o równości szans m.in. na rynku pracy, ale również wdrażać konkretne programy i dzielić się efektami podjętych działań” – mówi Monika Antepowicz, Dyrektorka HR w Siemens Healthineers.

 

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa do 15 maja 2022 r. Stażyści zostaną wyłonieni w czerwcu, a w firmach będą pracować od lipca do września. Osoby zainteresowane mogą aplikować, przesyłając CV poprzez stronę www.sprawnystaz.pl. Do programu mogą zgłaszać się studenci i absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich w dowolnym trybie (tj. studiów stacjonarnych lub studiów niestacjonarnych), którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie ukończyli 30. roku życia. Każda firma określa własne wymagania i zakres zadań na stażu. Warunki i terminy uzgadniane są indywidualnie pomiędzy przedsiębiorstwem a stażystą. Dla najlepszych kandydatów istnieje szansa na kontynuację kariery.

Pierwsze doświadczenia zawodowe często determinują naszą późniejszą ścieżkę kariery. Dlatego tak ważne jest, by na wczesnym etapie sprawdzić, jaki typ pracy nam odpowiada, jakie są nasze mocne i słabsze strony, jak również, w jakiej kulturze organizacyjnej będziemy czuć się dobrze, wykonując codzienne obowiązki. Temu właśnie służy program Sprawny staż organizowany przez Fundację Integralia” – komentuje Monika Truszkowska-Bednarek, Prezes Fundacji Integralia. „Bardzo zależy nam na tym, by stażysta uczył się konkretnych umiejętności w atmosferze szacunku i akceptacji, bez obaw o nierówne traktowanie czy niedostosowanie stanowiska pracy. Z tego powodu do programu zaprosiliśmy firmy, które w sposób odpowiedzialny realizują strategię Diversity & Inclusion i chcą ją rozwijać, włączając kolejne grupy pracownicze w swoje środowisko pracy” – dodaje.

 

Dodatkowe informacje o projekcie Sprawny staż dostępne są na stronie www.sprawnystaz.pl.

Chcesz być na bieżąco?