Przejdź do treści

skąd pomysł na fundację?

Był 2004 rok

W 2004 roku społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w Polsce dopiero się rozwijała. Przypomnijmy, że dopiero w ramach tego nurtu firmy zaczęły robić rzeczy ważne dla środowiska i społeczności lokalnych. Zatrudnienie wśród osób z niepełnosprawnościami było wtedy na niskim osiemnastoprocentowym poziomie – głównie w zakładach pracy chronionej.

W takich okolicznościach na rynku pracy ERGO Hestia założyła Fundację Integralia. Cel był jasny od samego początku – wsparcie osób z niepełnosprawnościami w podjęciu zatrudnienia, by mogły w pełni wykorzystać swoje kompetencje. Siedziba firmy miała podjazdy, windy, dostosowane toalety – dlaczego nie miałaby tego wykorzystać?

Pomysł na utworzenie fundacji przyszedł do nas z Hiszpanii. Tam przy firmie ubezpieczeniowej DKV Seguros działała fundacja, która tworzyła miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością w obszarze obsługi infolinii. Dla ówczesnego prezesa, Piotra M. Śliwickiego, widok spełnionych zawodowo ludzi był bezpośrednią motywacją do założenia fundacji o podobnym profilu.

Początki były trudne

Mieliśmy wtedy podstawową wiedzę na temat osób z niepełnosprawnościami. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy pewnego dnia u progu firmy stanęła osoba niewidząca, chętna do pracy biurowej! Nie byliśmy na to przygotowani. Wpadliśmy w pułapkę stereotypu, który często mówi nam, że niepełnosprawność oznacza „wózek”. Szybko zdobyliśmy wiedzę na temat różnych rodzajów niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności wzroku i zaoferowaliśmy kandydatce pracę na stanowisku specjalistki ds. PR. Tak zaczęła się nieustanna, konsekwentna praca nad budowaniem włączającej kultury organizacji w Grupie ERGO Hestia.

Stereotypowe postrzeganie kandydatów to jedna z głównych barier wśród pracodawców. Doskonale rozumiemy tę perspektywę – sami przez to przechodziliśmy 20 lat temu. Edukacja na temat możliwości zatrudnienia to klucz do kształtowania włączającego rynku pracy. Dziś, w czasach popularyzacji idei diversity, equity and inclusion (DEI), jesteśmy w tym jeszcze bardziej skuteczni.

Zapraszamy do współpracy – osoby z niepełnosprawnościami i firmy
– bo w pracy liczy się talent. 

Chcesz być na bieżąco?