Przejdź do treści

kompetencje na wymiar II

„KOMPetencje na wymiar II – integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością”

 

czas realizacji projektu: od 01.10.2018 do 31.08.2020 roku

liczba uczestników w projekcie: 59 nieaktywnych zawodowo

liczba edycji w ramach projektu: 5 (10 osób na edycję)

adresaci projektu: osoby z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie woj. pomorskiego, pozostające bez zatrudnienia lub zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadające wykształcenie na poziomie przynajmniej ponadgimnazjalnym.

 

Formy wsparcia

  • warsztaty „Kompetencje przyszłości” obejmujące łącznie 28 godzin szkoleniowych,
  • warsztaty „Profesjonalni i aktywni na rynku pracy” obejmujące łącznie 28 godzin szkoleniowych,
  • szkolenie na wymiar obejmujące średnio 24 godziny szkoleniowe,
  • kurs komputerowy z certyfikacją ECDL obejmujący łącznie 52 godziny szkoleniowe,
  • sesje z doradcą zawodowym w łącznym wymiarze 17 godzin,
  • indywidualne sesje z pośrednikiem pracy w łącznym wymiarze 2 godziny,
  • indywidualne sesje z psychologiem w łącznym wymiarze 10 godzin,
  • indywidualne sesje z coachem kariery w łącznym wymiarze 8 godzin,
  • trzymiesięczne płatne staże dla wszystkich uczestników.

Więcej szczegółów na temat podsumowania opisujemy w rozmowie z koordynatorką projektu dostępnej pod linkiem: Zakończyliśmy projekt KNW II. Z jakim skutkiem? – Fundacja Integralia

 

Efekty

  • wskaźnik zatrudnienia po projekcie: 47%

 

Opinie uczestników i uczestniczek

 

Projekt KOMPetencje na wymiar II otworzył przede mną nowe możliwości, przez co uświadomiłam sobie w jakim kierunku chciałabym się rozwijać. Podjęłam decyzję o studiach podyplomowych na kierunku Specjalista HR i odbyłam staż w agencji pracy. Podczas trwania projektu poznałam fajnych ludzi, brałam udział w ciekawych szkoleniach, a po zakończeniu stażu zdobyłam zatrudnienie.

Justyna Rogoń

 

Jestem zadowolona z projektu. Staż, który w tym momencie odbywam, jest dopasowany do moich potrzeb. Każde ze szkoleń dostarczało mi informacji, o których jako osoba niepełnosprawna nie miałam pojęcia. Uczestnicy projektu okazali się bardzo sympatyczni i mili. Można powiedzieć, że dzięki projektowi poznałam nowe osoby, z którymi jesteśmy w kontakcie do dziś i na pewno te znajomości będą kontynuowane w późniejszym czasie. Jeśli ktoś zadałby mi pytanie, czy chcę jeszcze raz wziąć udział w projekcie, bez namysłu odpowiedziałabym, że tak! Osoby pracujące przy projekcie wiedzą co robią i w chwili zwątpienia mogłam na nich liczyć.

Karolina Wysocka

 

Dzięki udziałowi w projekcie rozszerzyłem swoje umiejętności zawodowe w kierunku obsługi magazynu i mam pracę, o której marzyłem. Poza tym poznałem nowych ludzi. Znalazłem sens w życiu i przekonanie, że jestem jednak potrzebny. W obecnym miejscu pracy współpracownicy zaakceptowali moją niepełnosprawność i czuję się jak bym był jednym z nich.

Krzysztof Dybowski

 

Dzięki udziałowi w projekcie „Kompetencje na wymiar II” zdobyłem nowe znajomości oraz nowe doświadczenie zawodowe. Wyszedłem także do ludzi. Teraz jestem przekonany, że mogę i chcę pracować mimo choroby.

Podczas udziału w projekcie poznałem osoby z różnymi problemami, które z nimi walczą i chcą być – pomimo niepełnosprawności pełnoprawnymi członkami społeczeństwa dzięki rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Aleksander Brejski

 

Tendencja poszukiwania seniorów na rynku pracy sprawia, że trudno znaleźć prace jako Junior od razu po studiach. Staż przez KNW II pozwolił mi dostać pierwszą prace w zawodzie, co nadało tempa mojej karierze. Obecnie pracuję jako UX designer.

Izabela Szewczyk

 

Dzięki Fundacji Integralia odkryłem, że będąc osobą niepełnosprawną w niczym nie jestem gorszy od osób pełnosprawnych. Dzięki warsztatom, szkoleniom odkryłem w sobie nowe możliwości, ukryte talenty, wzmocniłem własne wartości oraz poznałem prawa, jakie przysługują osobie niepełnosprawnej. Wszystko to składa się na zupełnie inne, pozytywne spojrzenie na świat. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wspaniali ludzie pracujący w Fundacji Integralia, ich pełne zaangażowanie oraz koncentracja na potrzebach innych.

Łukasz Samotyj

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna integracja” Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa”.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Flaga Rzeczypospolita Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska
Chcesz być na bieżąco?