Przejdź do treści

kompetencje na wymiar

Logo Kompetencje na wymiar

„KOMPetencje na wymiar – integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością”

czas realizacji projektu: od 01.02.2017 do 30.09.2018 roku

liczba uczestników w projekcie: 49

adresaci projektu: osoby z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie woj. pomorskiego, pozostające bez zatrudnienia lub zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zakwalifikowanymi do III profilu pomocy, posiadające wykształcenie na poziomie przynajmniej ponadgimnazjalnym

Formy wsparcia

  • warsztaty „Kompetencje przyszłości” obejmujące łącznie 28 godzin szkoleniowych,
  • warsztaty „Profesjonalni i aktywni na rynku pracy” obejmujące łącznie 28 godzin szkoleniowych,
  • szkolenie na wymiar obejmujące średnio 24 godziny szkoleniowych,
  • kurs komputerowy z certyfikacją ECDL obejmujący łącznie 52 godziny szkoleniowe,
  • sesje z doradcą zawodowym w łącznym wymiarze 13 godzin,
  • indywidualne sesje z pośrednikiem pracy w łącznym wymiarze 10 godzin,
  • indywidualne sesje z psychologiem w łącznym wymiarze 10 godzin,
  • indywidualne sesje z coachem kariery w łącznym wymiarze 8 godzin,
  • trzymiesięczne płatne staże dla wszystkich uczestników.

Efekty

  • wskaźnik zatrudnienia w efekcie projektu: 47%

Historie uczestników

Arkadiusz (27 lat), zanim trafił do pierwszej edycji projektu, poszukiwał pracy przez 6 lat. Napotykając na mur stereotypów i barier, doznał wielu rozczarowań na rynku pracy. Nie miał doświadczenia zawodowego a jego znaczna niepełnosprawność ruchowa przysparzała dodatkowych trudności. Stwierdził, że sam głową muru nie przebije i szybko zdecydował się na „KOMPetencje na wymiar”. Dzięki projektowi chciał się usamodzielnić, realizować swoją pasję związaną z motoryzacją i wyjść do ludzi, bo „ile można siedzieć w domu”. Przez etap szkoleń i doradztwa przeszedł jak burza. Swoim uśmiechem i otwartością dał przykład innym uczestnikom. Jego zawodowym marzeniem była praca biurowa w branży motoryzacyjnej. Udało się! Arkadiusz dostał się na staż do firmy Car Stuff s.c. z siedzibą w Gdańsku, gdzie zajmował się moderowaniem internetowego sklepu z akcesoriami i częściami samochodowymi. Zaimponował pracodawcy produktywnością, inicjatywą oraz znajomością tematu. Wzrosła też sprzedaż więc nic dziwnego, że firma zaproponowała etat po stażu.

Ciężko o dobrych, rzetelnych oraz samodzielnych pracowników w obecnych czasach, a Arek jak najbardziej do takich należy – mówi Jakub Jaworski z Car Stuff.

Ambicje pana Arka o pracy i rozwoju spełniły się. Jego kolejnym celem jest zakup nowego samochodu. Natomiast firma cały czas się powiększa – właśnie otworzyła kolejny sklep.

Mateusz (27 lat) uczestniczył w drugiej edycji projektu „KOMPetencje na wymiar”. Bardzo liczył na to, że szerokie wykształcenie otworzy mu furtkę do rynku pracy. Studiował grafikę komputerową i informatykę w zarządzaniu a wózek inwalidzki, na którym się porusza, nie stanowił w tym przypadku bariery. Przez kolejne 3 lata szukał pomysłu na siebie i …pracy. Bezskutecznie. Utknął w domu, czuł się osamotniony i rozgoryczony aż do momentu otrzymania informacji o projekcie. „Chcę poszerzyć swoje kompetencje i być przydatnym” napisał, zgłaszając się do udziału. W końcu przebywał wśród ludzi. Z doradcą zawodowym ustalił cele zawodowe i ukończył kurs „Media społecznościowe od A do Z”. Na szkolenia dojeżdżał z Wejherowa dzięki determinacji swojej i bliskich. Jego motywację i zaangażowanie dostrzegła polecona przez Fundację Integralia  firma DigitalKings.pl sp. z o.o., która zaproponowała staż na stanowisku specjalisty ds. marketingu.

Pracodawca wymagał ode mnie przyswojenia dużej dawki informacji. Musiałem szybko odnaleźć się w nowym środowisku. Było warto, bo social media to przyszłość i kierunek, w którym chcę się rozwijać – mówi uczestnik.

Ewa (46 lat) z Kębłowa w województwie pomorskim wzięła udział w projekcie, ponieważ chciała się przekwalifikować. Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe wiązało się z pracą w handlu i obsługą klienta. Uczestniczka szukała stabilnej pracy w obszarze rachunkowości. Chciała także w ten sposób zadbać o swój stan zdrowia. Przeszkodą był wiek i właśnie brak doświadczenia w tym zakresie. W projekcie odkryła, że dobra organizacja, dokładność, samodyscyplina i umiejętność analitycznego myślenia to jej naturalne cechy. Po konsultacji z doradcą zawodowym, postanowiła rozwijać się w obszarze księgowości. Udział w projekcie „KOMPetencje na wymiar” umożliwił uczestniczce odbycie  kursu komputerowego kończącego się uzyskaniem certyfikatu ECDL i 8-dniowego „szkolenia  na wymiar” pn. „Książka Przychodów i Rozchodów w oparciu o programy: Symfonia i Płatnik”. Zrealizowała staż, który zakończył się sukcesem. Biuro Rachunkowe BEST BILANS S.C. z siedzibą w Wejherowie, mimo że początkowo nie oferowało pracy, widząc efektywnego i skrupulatnego pracownika, szybko znalazło wakat.

Dzięki projektowi zrealizowałam swoje cele. Wystarczyło ze sfery planów, przejść do działania. Właścicielka biura BEST BILANS S.C. Pani Anna jest otwarta na zatrudnienie osób chcących się przekwalifikować zawodowo, za co bardzo jej dziękuję. Obecnie jestem zatrudniona jako pomoc księgowej i pracuję zgodnie ze swoimi predyspozycjami. To dowód na to, że zmienić zawód można w każdym wieku – mówi uczestniczka.

Nagroda

Projekt KOMPetencje na wymiar został wyróżniony w plebiscycie Pomorskie Sztormy 2017. Otrzymaliśmy nagrodę w w kategorii EUROinspiracja – Kapitał Ludzki.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna integracja” Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja Społeczno- Zawodowa”.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Unia Europejska
Chcesz być na bieżąco?