Przejdź do treści

mogę więcej

„MOGĘ WIĘCEJ – projekt aktywizacji i podnoszenia kwalifikacji dla osób z niepełnosprawnościami”

wartość projektu: 957 150,00 zł

dofinansowanie z UE: 806 686,02 zł

czas realizacji projektu: od 01.12.2021 do 31.05.2023 roku

liczba osób, która wzięła udział w projekcie: 74

liczba edycji w ramach projektu:  1

adresaci projektu: osoby z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie woj. pomorskiego

Formy wsparcia

  • szkolenia na wymiar wynikające z Indywidualnego Planu Działania;
  • indywidualne sesje z pośrednikiem pracy;
  • indywidualne sesje z psychologiem;
  • indywidualne sesje z coachem kariery;
  • trzymiesięczne płatne staże.

Efekty

  • 41 osób, przystępując do projektów, nie było aktywnych zawodowo. Dzięki wsparciu oferowanemu w projekcie 29% osób znalazło zatrudnienie i utrzymało je min. przez trzy miesiące.
  • 33 osoby, przystępując do projektu, pracowały, jednak ich celem była zmiana bieżącej sytuacji zawodowej na lepszą. Dzięki wsparciu w projekcie 27% osób osiągnęło zamierzony cel.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Flaga Rzeczypospolita Polska, Godło Polski, Unia Europejska
Chcesz być na bieżąco?