Przejdź do treści

pro-kontaktowi

Logo - PRO-kontaktowi

„PRO-KONTAKTOWI – przygotowanie zawodowe osób z niepełnosprawnością do pracy w obszarze obsługi klienta i call-center”

Pierwszy projekt Fundacji Integralia, który skupiał się na rozwoju kluczowych kompetencji wymaganych w konkretnej branży: obsługa klienta i call center. Rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na pracowników w tym obszarze, potencjał sektora i znaczenie umiejętności interpersonalnych na rynku pracy to główne powody, dla których podjęliśmy to wyzwanie. Program zakończył się sukcesem dzięki pracy wielu zaangażowanych w niego wolontariuszy.

dotacja: 40 000 zł

wkład własny: 6 160 zł

czas realizacji projektu: od 01.06.2013 do 31.10.2013 roku

liczba uczestników w projekcie: 15 (w tym przynajmniej 9 kobiet – 60% uczestników)

liczba edycji w ramach projektu: 1

adresaci projektu: osoby z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie woj. pomorskiego, mogące podjąć zatrudnienie w przynajmniej połowie wymiaru czasu pracy

Formy wsparcia

  • szkolenia dla 15 uczestników z niepełnosprawnością, trwające 128 godzin szkoleniowych,
  • warsztat grupowy z logopedami trwający 8 godzin szkoleniowych,
  • indywidualne sesje dla każdego z uczestników (prowadzone przez logopedę – 20 godzin lekcyjnych na uczestnika;  prowadzone przez psychologa – 12 godzin na uczestnika).

Efekty

  • Dzięki realizacji projektu pracę na stanowiskach związanych z obsługą klienta i call center podjęło 7 osób z niepełnosprawnością, w tym 4 osoby znalazły zatrudnienie w Grupie ERGO Hestia.
  • Każdy z uczestników projektu skorzystał z 22 godzin indywidualnych spotkań z psychologiem i logopedą.
  • Uczestnicy wzięli udział w 136 godzinach szkoleń i warsztatów. Obejmowały one 7 modułów tematycznych.
  • W realizację projektu zaangażowało się 30 wolontariuszy – logopedów.
  • Partnerzy wykazali się aktywną postawą i ogromnym wkładem w rekrutację beneficjentów oraz rekrutację i koordynowanie wolontariuszami.
  • Szkolenia prowadziło 8 trenerów.

Opinie

W bogatej ofercie szkoleń proponowanych w ramach projektu szczególnie atrakcyjny wydał mi się kurs z zakresu obsługi klienta. Poznałam na nim standardy takiej obsługi i techniki sprzedaży oraz nauczyłam się budowania postawy proklienckiej. Dużo zyskałam dzięki odgrywaniu scen z «klientami». Mogliśmy wykazać się w nich świeżo zdobytą wiedzą i zweryfikować, czy dobrze wszystko zrozumieliśmy. Wsparcie psychologa pomogło mi zwiększyć pewność siebie i poznać moje słabe i mocne strony, a dzięki warsztatom z logopedą udoskonaliłam swoją wymowę. Nauczyłam się też poprawnie oddychać i akcentować wyrazy, co jest bardzo cenną umiejętnością.

Już teraz jestem bardzo zadowolony, że wziąłem udział w warsztatach. Poszerzyłem zarówno swoją wiedzę dotyczącą profesjonalnej obsługi klienta, jak i z zakresu poruszania się po rynku pracy. Przy okazji poznałem też wielu ciekawych i fajnych ludzi.
Uważam, że wszyscy prowadzący mieli dużą wiedzę i potrafili przekazywać ją bardzo dokładnie i rzetelnie. Podobało mi się zwłaszcza połączenie warsztatów, czyli wątku zawodowego, z różnymi zagadnieniami psychologicznymi. Sprawiło to, że poczułem się pewniej i zyskałem wiarę w to, że pomimo różnych trudności mogę normalnie funkcjonować.

Szkolenia, takie jak zarządzanie czasem, obsługa klienta, wywieranie wpływu czy analiza rynku pracy, poszerzyły moją wiedzę i skorygowały błędy, które dotychczas popełniałem w swojej karierze zawodowej i w życiu prywatnym. Warsztaty pozwoliły mi zawrzeć wiele nowych, wspaniałych znajomości – z koleżankami i kolegami, trenerami i osobami, które bezpośrednio zaangażowały się w powodzenie tego projektu. Celowo użyłem słowa «powodzenie», bo według mnie to była bardzo dobra robota. Dlatego ogromnie dziękuję za umożliwienie mi udziału w tym projekcie (…).

Jestem bardzo zadowolona, że uczestniczyłam w tym przedsięwzięciu i z pełną odpowiedzialnością polecam je każdemu. To świetne doświadczenie w kontekście zawodowym, ale także prywatnym i towarzyskim. Na warsztatach poznałam grupę wspaniałych ludzi, z którymi mam nadzieję utrzymywać kontakt jak najdłużej.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Logotypy: Fundusze Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Integralia
Chcesz być na bieżąco?